Kečiga

Kečiga (Acipenser ruthenus) živi isključivo u slatkoj vodi i za razliku od svih drugih jesetri ne migrira iz Crnog mora. Praćenjem je otkriveno da u Dunavu migrira uzvodno najviše 300 kilometara. Danas je ova vrsta jesetri najrasprostranjenija u slivu Dunava. Prosečan period polne zrelosti ove vrste je nizak, oko 8 godina. U Dunavu je još niži – oko 7 godina. Kečiga ima status ranjive vrste.

A_rutenus
ruthenus

Činjenice i specifičnosti

  • Posle smanjenja populacije ove vrste u Dunavu tokom prethodnih vekova, broj jedinki se povećava od 1980. godine, ali je u Srbiji zbog izlova jedinki ispod dozvoljene veličine poslednjih godina zabeležen ponovni pad brojnosti populacija.
  • Jedini podaci o količini ribe u Dunavu su dostupni za period od 1958. do 1981. godine, u rasponu od 117 tona 1963. godine do 36 tona 1979. godine, sa prosečnim ulovom od 63.5 tone godišnje.
  • Mađarska, Bugarska i Rumunija najavile su programe poribljavanja Dunava na svojim teritorijalnim vodama. Pretpostavlja se da je ovo jedina vrsta jesetri koja se u Srbiji još uvek može naći uzvodno od brane “Đerdap I”.

Sterlet Sturgeon Infographic danube sturgeons.org RS 300x180 - Kečiga

ranjiva 150x150 - Kečiga

4 meat - Kečiga

Prekomeran ribolov zbog njihovog mesa je glavna opasnost za ovu vrstu.

4 swim - Kečiga

Populacije u Uralu i Volgi su stabilnije poslednjih godina.

4 drops - Kečiga

Živi samo u slatkovodnim ekosistemima i, za razliku od drugih jesetri ne migrira iz Crnog mora.

4 catch - Kečiga

Danas je najrasprostranjenija vrsta jesetri u slivu Dunava.