Ruska (dunavska) jesetra

Ruska jesetra (Acipenser gueldenstaedtii) je ranije bila najrasprostranjenija vrsta jesetri u Dunavu i redovno je migrirala uzvodno, sve do Bratislave. Nekoliko jedinki je čak bilo primećeno u Beču (na 1925. km reke) i Regensburgu (na 2381. km reke). Danas, ruska jesetra ima status krajnje ugrožene vrste.

A gueldenstaedtii 300x212 - Ruska (dunavska) jesetra      gueldenstaedti 300x293 - Ruska (dunavska) jesetra

Činjenice i specifičnosti

  • U periodu od 1966. do 1974. godine, u severo-zapadnom delu Crnog mora evidentirano je više od 200.000 jedinki. Trenutna brojnost nije poznata, ali se smatra veoma niskom.
  • Jedinke koje migriraju u proleće (jare) dospevaju u Dunav neposredno pred mrest i razmnožavaju se u nižem toku reke (320.-650. km uzvodno od ušća Dunava u more). Jedinke koje migriraju u jesen (ozime), mrestile su se narednog proleća uzvodnije (900.-1200. km).
  • Godišnji ulov u bivšoj Jugoslaviji je opao sa 14.636 kg u 1983. godini na 1.636 kg u 1985. godini (smanjenje od skoro 90%) usled izgradnje brane “Đerdap II” 1984. godine, koja je presekla područje za mrest.

Russian Sturgeon Infographic danube sturgeons.org RS - Ruska (dunavska) jesetra

krajnje ugrozena 300x300 - Ruska (dunavska) jesetra

2 black sea - Ruska (dunavska) jesetra
Veoma retka u slivu Crnog mora.

2 migrate - Ruska (dunavska) jesetra
Uzvodno prelazi veliku razdaljinu pre mresta.

2 fishes - Ruska (dunavska) jesetra
Još uvek se mresti na pojedinim mestima u donjem toku Dunava.

2 catch - Ruska (dunavska) jesetra
Najzastupljenija vrsta jestri na farmama za proizvodnju kavijara u Bugarskoj.

2 caviar - Ruska (dunavska) jesetra
Izvor ekstra finog Osietra kavijara.