Moruna

Moruna (Huso huso) je najveća slatkovodna riba na svetu. Najveća ulovljena moruna imala je 1.571 kg i bila je dugačka 7,2 metra. Moruna ima izuzetno dug životni vek. Ženke postaju polno zrele tek nakon 15. godine. Pojedine jedinke mogu da dožive starost od preko 100 godina i još uvek mogu da se pronađu u područjima gde su njihova mesta za mrest prethodno odsečena. Moruna ima status krajnje ugrožene vrste.

huso 300x212 - Moruna   huso huso 300x293 - Moruna

Činjenice i specifičnosti

  • Od svih jesetarskih vrsta, moruna migrira najuzvodnije radi mresta. Ova migracija, kako za morunu, tako i za druge vrste jesetri, prekinuta je izgradnjom brana hidroelektrane “Đerdap”.
  • Uglavnom se hrani ribom, mada, veće jedinke moruna mogu da se hrane i pticama vodenih staništa. Morune su jedine prave grabljivice među jesetarskim vrstama koje žive u Dunavu.
  • U hronikama iz 11. veka, Huso huso se pominje kao važan izvor hrane za vojnike na maršu duž gornjeg toka Dunava u Austriji.

krajnje ugrozena 150x150 - Moruna

1 caviar - Moruna
Izvor veoma vrednog i traženog kavijara.

1 predator - Moruna
Jedina prava grabljivica od 6 vrsta jesetri koje žive u Dunavu.

Beluga Sturgeon Infographic danube sturgeons.org RS - Moruna