Pastruga

Pastruga (Acipenser stellatus) je oduvek bila retka u srednjem i gornjem toku Dunava, a takođe je migrirala u nekoliko pritoka kao što su Prut, Tisa, Drava, Sava i Morava. Ova vrsta jesetri migrira u proleće i jesen. Mužjaci ostaju na mestu mrešćenja i do 6 nedelja, a ženke samo 10-12 dana. Pastruga ima status krajnje ugrožene vrste.

A stellatus 300x212 - Pastruga     stellatus 300x293 - Pastruga

Činjenice i specifičnosti

  • Pastruge prestaju da uzimaju hranu kada započnu migraciju. Nakon mresta, brzo se vraćaju u more gde ponovo počinju da se hrane.
  • Pad od 87% svetskog ulova ribe za komercijalne potrebe, ukazuje na smanjenje populacije ove vrste.
  • 55.000 jedinki pastruge pronađeno je mrtvo u Azovskom moru 1990. godine, kao posledica zagađenja.

Stellate Sturgeon Infographic danube sturgeons.org  - Pastruga

krajnje ugrozena 300x300 - Pastruga

3 sun - Pastruga
Migrira uzvodno na višim temperaturama i zbog toga kasnije od drugih jesetri.

3 caviar - Pastruga
Izvor Sevruga kavijara.