WWF pripremio nove informativne materijale o zaštiti jesetarskih vrsta


WWF je sa ciljem da informiše tužioce u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini, kreirao brošuru o kršenju zakona o zaštiti jesetarskih vrsta. Brošura naziva “Sprečavanje krivičnih dela nad divljim vrstama” nastala je kao posledica potrebe pravnih stručnjaka i drugih predstavnika državnih organa za informacijama koje bi ih edukovale o nacionalnom i međunarodnom pravnom okviru za zaštitu jesetri. Od posebnog značaja je da tužioci budu svesni važnosti zakona koje štite ove vrste, jer sve više slučajeva njihovog ugrožavanja stiže do suda.

 

Screenshot 9 209x300 - WWF pripremio nove informativne materijale o zaštiti jesetarskih vrsta
© WWF Adria

Brošura je pripremljena u okviru projekta “ŽIVOT za dunavske jesetre” koji je sufinansiran programom LIFE, a njegov glavni cilj je povećanje svesti tužilaca o najznačajnijim pitanjima koja sprečavaju efikasnu zaštitu najugroženije vrste riba na svetu. Trenutno se

takvi slučajevi uglavnom rešavaju na upravnom sudu, a veoma mali broj istraga se sprovodi kako bi se otkrile razmere zločina koji se tiču ugrožavanja divljih životinja u četiri ciljne zemlje.

Zajedno sa zakonskim okvirom, brošura takođe predstavlja nekoliko primera sudskih slučajeva koji se tiču ugrožavanja jesetre, a koji su rešeni u zemljama u kojima se projekat sprovodi. Brošura nudi pravne argumente i odluke suda u razrešavanju spomenutih slučajeva.

U brošuri je istaknuta i uloga međunarodnih organizacija u procesu zaštite jesetri i borbi protiv trgovine divljim vrstama.

 

Screenshot 11 213x300 - WWF pripremio nove informativne materijale o zaštiti jesetarskih vrsta
© WWF Adria

 

WWF je pripremio i Vodič za službena lica, koji pruža informacije licima na terenu kako adekvatno da postupe sa jesetarskim vrstama koje su ilegalno ulovljene. Uz veliki broj fotografija, u vodiču su dati koraci koje je neophodno preduzeti kako bi se riba nepovređeno vratila u svoje prirodno stanište. Krivolov jesetarskih vrsta u Srbiji je i dalje veoma zastupljen, te je od izuzetne važnosti da službena lica (ribočuvari, inspektori) budu upućena kako se pravilno postupa sa uhvaćenim jesetrama.

 

 

 

Screenshot 10 300x221 - WWF pripremio nove informativne materijale o zaštiti jesetarskih vrsta
© WWF Adria

 

Kao pomoćni alat u identifikaciji jesetarskih vrsta koje se mogu naći u Dunavu i Crnom moru, WWF je kreirao i Vodič za identifikaciju jesetarskih vrsta. U njemu je opisano sedam jesetarskih vrsta – od kojih je jedna egzotična vrsta popularna u akvakulturi – i tri hibrida. Vodič nudi prikaz njihovih karakteristika pomoću kojih se može uraditi identifikacija među vrstama. Osnovni cilj ovog vodiča je da pomogne sprovodiocima zakona i naučnicima da identifikuju jesetarske vrste sa kojima mogu doći u kontakt tokom rada.