WWF obeležio Svetski dan migratornih vrsta riba u Prahovu


Prahovo, 20. april – Svetska organizacija za prirodu obeležila je Svetski dan migratornih vrsta riba u Osnovnoj školi „Pavle Ilić Veljko“ iz Prahova , gde je učenicima od petog do osmog razreda održano predavanje na temu jesetri, jedne od najugroženijih vrsta riba, čije očuvanje predstavlja prioritet WWF-a na svetskom nivou.

RS3 300x200 - WWF obeležio Svetski dan migratornih vrsta riba u Prahovu
(c) WWF Serbia

WWF u Srbiji kroz projekat „ŽIVOT za dunavske jesetre“ koji finansira Evropska unija, želi da obezbedi alternativne izvore prihoda za meštane Prahova i Radujevca – mestima gde je lov na jesetre nekada bio glavna delatnost.  Kavijar od jesetri iz ovih mesta bio je veoma cenjen širom sveta i njegova prodaja godinama je obezbeđivala visoku zaradu domaćinstvima. Nažalost, usled izgradnje brana HE „Đerdap“, presecanja migratornih puteva za mrest, kao i prekomernog izlovljavanja, populacije jesetri drastično su opale, a u prilog tome govore i svedočenja nekadašnjih alasa (ribara) o značajnom padu ulova ovih vrsta u donjem toku reke Dunav.

Ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana migratornih vrsta riba, Svetska organizacija za prirodu (WWF) posvetila je edukaciji najmlađih, zbog nedostatka obrazovnog materijala iz kojih ona mogu da se informišu o jedinstvenim ribama koje potiču iz doba dinosaurusa, a koje su karakteristične za mesto u kojem žive.

RS1 300x200 - WWF obeležio Svetski dan migratornih vrsta riba u Prahovu
(c) WWF Serbia

Očuvanju ovih specifičnih riba priključio se i jedan od najpoznatijih TV voditelja Džeremi Vejd koji je zajedno sa televizijom Animal Planet snimio informativni film o značaju migratornih vrsta, njihovim karakteristima i pre svega pretnjama sa kojima se suočavaju. Film je prikazan učenicima, nakon čega je usledilo predavanje koordinatorke projekta Vesne Maksimović i zastupnika za jesetre Ljubomira Pejčića .

DSC 1353 web 300x200 - WWF obeležio Svetski dan migratornih vrsta riba u Prahovu

„Kreiranje biznisa je proces koji pomaže osnaživanje lokalnih zajednica, pogotovo omladine. Iz tog razloga radimo direktno sa mladima iz Prahova i Radujevca s obzirom da podizanje svesti ove starosne grupe o potrebi zaštite prirode može da stvori uslove za kreiranje dugoročnih izvora prihoda i izgradi bliži odnos stanovnika ovuh mesta sa rekom Dunav i ovim veličanstvenim ribama, ističe koordinatorka projekta “Život za dunavske jesetre” Vesna Maksimović.

RS6 300x200 - WWF obeležio Svetski dan migratornih vrsta riba u Prahovu
(c) WWF Serbia

WWF je predstavio i konkurs „Zajedno za jesetre“ namenjen učenicima ove škole, kojim želimo da ih motivišemo da budu istraživači i raspitaju se u svom okruženju o jesetrama, pronađu arhivski materijal koji bi i našoj organizacji pomogao u daljem proučavanju ove vrste. Pozvali smo ih da informacije koje pronađu predstave na način koji njima najviše odgovara, kroz pismene radove, recitacije, crteže, video snimke i slično.

plakat za konkurs za Dan Dunava 203x300 - WWF obeležio Svetski dan migratornih vrsta riba u Prahovu

OBJAVLJENA BEČKA DEKLARACIJA O ZAŠTITI JESETRI

Povodom Svetskog dana migratornih vrsta riba, WWF i Svetsko društvo za zaštitu jesetri (WSCS) objavili su Bečku deklaracija o zaštiti jesetarskih vrsta na globalnom nivou. Dokument je rezultat inicijative tog društva nakon konsultacija sa naučnicima i stručnjacima za zaštitu prirode o tome šta je neophodno preduzeti da se osigura opstanak jedne od najugroženijih vrsta riba na svetu. Deklaracija je dopunjena novijim informacija o ključnim problemima spomenutim 2005. godine u Ramsarskoj konvenciji.

Tekst sadrži 22 preporuke namenjene donosiocima odluka i praktične savete kako da ih sprovedu u delo.  Jedna od glavnih preporuka jeste smanjenje negativnog uticaja brana na reke u kojima jesetre žive. To se može ostvariti tako što će na starim objektima (branama) biti izgrađeni prolazi uzvodno i nizvodno u vidu ribljih staza za velike migratorne vrste riba. Savremena tehnologija omogućava prilagođavanje izlivanja vode i sedimenata za svaku reku i ekosistem, tako da korist imaju i priroda i ljudi. Kontinuirano praćenje takođe je neophodno, kako bi se osiguralo da preduzete mere imaju efekta i da se shodno potrebama prilagođavaju.

Deklaracija takođe poziva na uklanjenje zastarelih brana koje više nemaju efekta usled posledica klimatskih promena i samim tim nema potrebe da se na njima prave prolazi za ribe (riblje staze).

Uz podršku projekta “ŽIVOT za dunavske jesetre”, donosioci odluka iz četiri zemlje u kojima se projekat sprovodi – Srbije, Bugarske, Rumunije i Ukrajine biće uključeni u Bečku deklaraciju.