WWF pripremio nove informativne materijale o zaštiti jesetarskih vrsta

WWF je sa ciljem da informiše tužioce u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini, kreirao brošuru o kršenju zakona o zaštiti jesetarskih vrsta. Brošura naziva “Sprečavanje krivičnih dela nad divljim vrstama” nastala je kao posledica potrebe pravnih stručnjaka i drugih predstavnika državnih organa za informacijama koje bi ih edukovale o nacionalnom i međunarodnom pravnom okviru za […]
Saznajte više