Stručna savetodavna grupa za zaštitu jesetri o planovima nakon završetka projekta

Stručna savetodavna grupa za zaštitu jesetri okupila se još jednom kako bi razmotrila budući zajednički rad na zaštiti ovih vrsta i nakon završetka projekta „Život za dunavske jesetre“, u čijem sklopu je grupa i formirana. Članovi su se osvrnuli na nedavno održano virtuelno studijsko putovanje čiji je cilj bio edukacija o ilegalnom ribolovu i načinima […]
Saznajte više