WWF Adria održala je poslednju obuku državnih organa u sklopu projekta „Život za dunavske jesetre“

WWF Adria održala je obuku za pokrajinsku inspekciju, u saradnji sa predstavnicima institucija iz Španije i Italije, sa ciljem deljenja iskustava u istragama koje se tiču ilegalnog ribolova i krijumčarenja, i ostalih ilegalnih aktivnosti koje ugrožavanju divlje vrste. Preko 20 učesnika prijavilo se za virtuelno studijsko putovanje, čiji su predavači bili: Pavle Jovanović, Rukovodilac grupe […]
Saznajte više