Rešenja za očuvanje jesetri uz ekonomski rast lokalne zajednice


Negotin, Srbija – WWF, svetska organizacija za prirodu, objavio je studiju o društveno-ekonomskoj situaciji i dostupnosti prirodnih i kulturnih resursa u Instočnoj Srbiji, kao osnovu za razvijanje alternativnih izvora prihoda za lokalne zajednice koje su u prošlosti zavisile od ribolova jesetarskih vrsta riba.

Iako jesetre potiču još iz vremena dinosaurusa i stare su preko 200 miliona godina, ove migratorne vrste riba su danas na ivici izumiranja. Jednu od najvećih pretnji dunavskim jesetrama predstavlja prekomerna (danas ilegalna) eksploatacija radi trgovine kavijarom, a veliki uticaj imaju i izgradnja brana, presecanje migratornih puteva i uništavanje šljunkovitih staništa za mrest.

Iron Gates 24042017 WWF Roselina Peneva1 300x207 - Rešenja za očuvanje jesetri uz ekonomski rast lokalne zajedniceKako je migratorni put jesetri na Dunavu presečen izgradnjom brana na teritoriji Republike Srbije, najuzvodnija tačka u Evropi do koje jesetre mogu da stignu je brana Hidroelektrana „Đerdap II” iznad sela Prahovo i Radujevac. Lov na jesetre u ovim selima je nekad u prošlosti predstavljao tradicionalnu aktivnost koja se prenosila sa kolena na koleno. Međutim, zbog drastično malog broja ovih riba u Dunavu, od 2005. godine uvedene su striktne zakonske regulative u svim državama donjeg toka Dunava i Crnog mora koje zabranjuju lov na ove najugroženije životinje na svetu.

Upravo zbog ove činjenice, alasi i lokalne zajednice sa opštine Negotin su uključeni kao ključni saradnici na WWF-ovom projekat „Život za dunavske jesetre“ i, svesni pretnji po dalji opstanak jesetri, spremni su da se zauzmu za zaštitu jesetri i da pronađu rešenje kroz razvijanje alternativnih izvora prihoda koje će im obezbediti finansijsku korist, a istovremeno omogućiti populacijama jesetarskih vrsta da se obnove.

Studija „Procena društveno-ekonomske situacije i dostupnosti prirodnih resursa u Prahovu, Radujevcu i Negotinu, Istočna Srbija“ koju su uradili WWF i konsultantska kuća Iskriva, u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice, sadrži analizu dostupnih prirodnih resursa i predloge mogućih scenarija za razvoj alternativnih izvora prihoda zajednica, primere dobrih praksi, analizu društveno-ekonomske situacije u Prahovu i Radujevcu, kao i prikaz potencijalnih partnera i fondova za obezbeđivanje novčanih sredstava za pokretanje biznisa.

Russian or Danube sturgeon. ©Lubomir Hlasek Copy 300x198 - Rešenja za očuvanje jesetri uz ekonomski rast lokalne zajednice

Uzimajući u obzir ekološke probleme na teritoriji Prahova i Radujevca, definisane su tri osnovne grupacije ideja oko kojih je moguće razvijati održiv i realan privredni razvoj zajednice a to su turistička atrakcija, rekreativni ribolov, i festivalski program. Pre svega, potpuno neiskorišćeni potencijal za održivi razvoj lokalne zajednice leži u turizmu, zasnovanom na brendu ugroženih vrsta riba „jesetri”.

Gradeći mit o jesetrama, savremenicima dinosaurusa, možemo povezati mnoge prirodne, kulturno-istorijske i turističke resurse ovog kraja, privući turiste i na osnovu tako ustanovljenog brenda stvarati poslovno okruženje za razvoj privrednih delatnosti zajednice i istovremeno podizati javnu svest o značaju očuvanja jesetarskih vrsta.

“Činjenica da su Prahovo i Radujevac poslednje stanice u Evropi gde se mogu videti ovi savremenici dinosaurusa su već dovoljno primamljiv razlog za dolazak u ove krajeve. Ako turistima omogućimo da vide jesetre u „virtuelnom muzeju”, ako se posluže nacionalnim vlaškim i srpskim specijalitetima u obliku jesetri ili vinima koje će nositi imena inspirisana jestrama i sve to dopuniti arheologijom, vlaškim predanjima nastalim na pričama o „vodenim nemanima” i sličnim bićima i ostalim prepoznatim resursima, dobićemo turistički brend koji će se znatno efikasnije pozicionirati na turističkim mapama. A kada turisti počnu da dolaze, ponuda se lako može proširiti na festivale, jesetra-parkove, akvarijume i slične poduhvate većih razmera.” – isečak iz studije „Procena društveno-ekonomske situacije i dostupnosti prirodnih resursa u Prahovu, Radujevcu i Negotinu, Istočna Srbija“

DSC 0333 300x200 - Rešenja za očuvanje jesetri uz ekonomski rast lokalne zajednice
Predavanje o studiji u Negotinu

Jesetarske vrste bi na taj način postale zaštitni znak ovog kraja, maskota o kojoj bi se svi brinuli i sigurno poželeli da se opet vrate u ove vode. Tako se na indirektan način razvija svest i uverenje da su ove ribe zapravo vrednije i korisnije žive, nego ulovljene.

Do ideja za razvoj biznisa došlo se u saradnji sa prestavnicima lokalne zajednice na radionici „Opstanak jesetri – prilika za razvoj naše zajednice“ održanoj u novembru 2017. godine, jer je uključivanje lokalnih zajednica u proces pronalaženja rešenja za alternativne izvore prihoda jedan od najvažnijih preduslova za kasniju realizaciju tih ideja bez kog je teško garantovati primenjivost i kasniju realizaciju biznis planova.

Studiju možete preuzeti na ovom linku – Materijali.