Dva videa o identifikaciji jesetarskih vrsta dostupni na pet jezika


U okviru projekta „Život za dunavske jesetre“ snimljena su dva videa o identifikaciji jesetarskih vrsta, kako bi se predstavnicima institucija nadležnih za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda pomoglo da razlikuju dunavske vrste jesetri, kao i vrste i hibride jesetri koji se uzgajaju u akvakulturi, te se nekad mogu zateći u Dunavu.

U pitanju su jedinstveni video snimci koji daju sveobuhvatan pregled glavnih karakteristika jesetri, uz stručno vođenje kroz njihovu identifikaciju.

Sturgeon for video 300x200 - Dva videa o identifikaciji jesetarskih vrsta dostupni na pet jezika

Stručan vodič kroz oba videa je Tomas Fridrih, ihtiolog na Fakultetu za prirodne nauke i prirodne resurse Univerziteta u Beču i menadžer LIFE projekta za zaštitu kečiga. Snimanje je obavljeno u kontrolisanim uslovima u ribnjaku u blizini Beča, u saradnji sa WWF- om iz Austrije.

Kao što se u nekim delovima videa može primetiti, snimanje divljih životinja zna da bude izazov. Ekipa je imala zadatak da prikaže autohtone dunavske vrste jesetri, najzastupljenije hibride i alohtone vrste koje se mogu naći u donjem toku Dunava.

 

U videu „Identifikacija jesetarskih vrsta“ predstavljeno je pet jesetri koje žive u Dunavu – moruna, ruska (dunavska) jesetra, pastruga, sim i kečiga.

Sturgeon for video 3 300x200 - Dva videa o identifikaciji jesetarskih vrsta dostupni na pet jezika

U drugom videu pod nazivom „Identifikacija hibridnih i egzotičnih vrsta jesetri“ predstavljene su hibridne i vrste koje nisu autohtone za Dunav: sibirska jesetra, bela jesetra, jadranska jesetra, bester (hibrid morune i kečige), kao i hibrid ruske jesetre i kečige.

Oba videa koristiće se prilikom treninga za jačanje kapaciteta predstavnika nadležnih organa zaduženih za sprovođenje propisa u oblasti zaštite ribljeg fonda, u četiri države u kojima se sprovodi projekat: Bugarskoj, Rumuniji, Ukrajini i Srbiji.

Video snimci dostupni su sa titlovima na engleskom, bugarskom, rumunskom, ukrajinskom i srpskom jeziku. Za svaku od verzija posetite stranicu ovog sajta na jeziku na kom želite da pogledate video, u odeljku Materijali.