JP “Srbijašume” zabranilo ribolov na kečige na svojim ribolovnim područjima tokom 2018. i 2019. godine


 

Beograd – Javno preduzeće “Srbijašume” zabranilo je privredni i rekreativni ribolov na kečige na svoja tri ribolovna područja – RP “Dunav”, RP “Mlava” i RP “Beograd”.

WWF – Svetska organizacija za prirodu podržava ovu odluku Javnog preduzeća “Srbijašume”, jer će doprineti boljem sprovođenju aktivnosti u okviru projekta “Život za dunavske jesetre” koji se sprovodi u Srbiji, Ukrajini, Bugarskoj i Rumuniji, uz podršku organizacija u Nemačkoj i Austriji, a odnosi se na spasavanje poslednjih populacija jesetarskih vrsta u donjem toku reke Dunav. Projekat finansira Evropska unija i traje do 2020. godine.

Podaci do kojih je WWF došao tokom dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta “Život za dunavske jesetre”, a u saradnji sa nadležnim organima i ribolovcima, pokazuju visok stepen ugroženosti populacije kečiga u Srbiji. Prema trenutno važećim propisima, zabranjen je lov na kečige ispod 40 cm dužine, kao i tokom lovostaja u period od 1. marta do 31. maja, ali praksa pokazuje da se ova zabrana često krši, što se može utvrditi i redovnom ponudom kečiga ispod mere ili tokom lovostaja na pijacama i restoranima širom Srbije. Zbog toga ova odluka Javnog preduzeća “Srbijašume” predstavlja napredak ka očuvanju ove jedinstvene jesetarske vrste.