Održana obuka za otkrivanje, procesuiranje i sankcionisanje prestupa vezanih za divlje vrste


WWF Adria, svetska organizacija za prirodu, i Ministarstvo zaštite životne sredine po prvi put su na jednom mestu okupili inspektore, predstavnike policije, tužioce i sudije osnovnih sudova širom Srbije kako bi unapredili međusobnu saradnju u oblasti zaštite divljih vrsta, sa akcentom na jesetarske vrste čiji je opstanak u srpskim vodama upitan. Obuka je održana zajedno sa Grupom za sprovođenje CITES konvencije, 26. i 27. februara, sa ciljem poboljšanja otkrivanja, procesuiranja i sankcionisanja prestupa vezanih za divlje vrste.

Više od 80 predstavnika državnih organa imalo je priliku da se upozna sa konceptom kriminala koji se tiče ugrožavanja divljih vrsta (tzv. wildlife crime), nacionalnim zakonima i međunarodnim konvencijama koje štite divlje vrste od ilegalnog uzimanja iz divljine i trgovine, ali i postupanjem nadležnih službi prilikom otkrivanja krijumčarenja.

DSC 0064 1 300x200 - Održana obuka za otkrivanje, procesuiranje i sankcionisanje prestupa vezanih za divlje vrste
Predstavnici WWF Adria i Ministartsva zaštite životne sredine sa predavačima

Predavači su bili Pavle Jovanović, Rukovodilac grupe za sprovođenje CITES konvencije (Ministarstvo zaštite životne sredine), Gordana Petković, stručnjakinja za ekološko pravo (Agencija za ekološki konsalting ECOLIBRA), Livija Panić Miletić, javna tužiteljka (OJT Subotica) i Ognjen Krnetić, šef ribočuvarske službe korisnika ribarskih područja Kolubara i Sava, kao i predstavnici organizacije WWF Adria.

„Cilj treninga jeste pre svega da se jačaju kapaciteti u policiji – da sprovode istrage i otkrivaju dela koja se tiču divljih vrsta i njihovih staništa. Pre svega se misli na ilegalnu trgovinu, krivolov i sva dela koja se javljaju kao posledica organizovanog kriminala i korupcije. Vrlo je bitno što su inspektori bili zajedno sa tužiocima i sudijama osnovnih sudova iz većeg dela Srbije kako bi zajedno razmenili iskustva i ideje, i upoznali se sa osnovama koje se tiču CITES konvencije i takozvanog wildlife kriminala”, zaključuje Pavle Jovanović, iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Na obuci su predstavljeni primeri kako su se do sada sprečavali prestupi u vezi sa ugrožavanjem divljih vrsta, kao i studije slučajeva otkrivanja i sprečavanja nezakonitog ribolova koji je glavna pretnja opstanku mnogih ribljih vrsta u Srbiji, a naročito jesetarskih čija je zaštita na svetskom nivou prioritetna.

„Obuka je organizovana u sklopu projekta ‘Život za dunavske jesetre’‚ koji WWF Adria sprovodi od 2016. godine, sa ciljem zaštite ovih ribljih vrsta i podizanja kapaciteta institucija koje donose i sprovode zakone u oblasti zaštite prirode. Iako je na inicijativu WWF-a Ministarstvo zaštite životne sredine usvojilo trajnu zabranu ulova kečige, i dalje je neophodna saradnja inspekcija, sudija i tužilaca kako bi se efikasno sankcionisali prestupi, jer se zakoni u Srbiji ne sprovode efikasno“, ističe Vesna Maksimović, koordinatorka projekta „Život za dunavske jesetre“ u Srbiji.

DSC 0043 300x200 - Održana obuka za otkrivanje, procesuiranje i sankcionisanje prestupa vezanih za divlje vrste
Predstavnici državnih organa na obuci

Neki od zaključaka diskusije na kojoj su učesnici razmenjivali iskustva jeste da je neophodna promena nivoa prioriteta, povećanje kapaciteta ljudi i materijalnih resursa, ali i potencijalno osnivanje specijalne jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, po uzoru na mnoge evropske zemlje čiji je uspeh u ovoj oblasti zabeležen. Takođe, predstavnici državnih organa uvideli su potrebu za većom međusobnom saradnjom i pobošljanjem komunikacije.

„Kao glavni problem javlja se nedostatak umreženosti između svih državnih organa koji imaju znanje iz ove oblasti. Ovo možemo prebroditi formiranjem mini timova, gde bi svako u takvim situacijama znao šta je njegov zadatak – ne bi bilo nedoumica niti praznog hoda prilikom rešavanja problema. U stvari, glavni cilj svih nas jeste da se otkrije počinilac krivičnog dela i da se on adekvatno kazni“, istakla je Livija Panić Miletić, iz Osnovnog javnog tužilaštva Subotica.