Kreiran prvi logo brenda „Jesetre”


Beograd, 30. april 2020 – U saradnji sa profesorima i studentima Visoke strukovne škole – Beogradska politehnika, kreirani su elementi vizuelnog identiteta za potrebe brenda pod privremenim imenom „Jesetre” kojim će upravljati “Jesetra centar”, buduća nevladina organizacija iz u Negotina.

6 pano spoljna prostorija saradnja 300x225 - Kreiran prvi logo brenda „Jesetre”
Studenti i profesori Beogradske politehnike

Na sastanku održanom u Beogradskoj politehnici, zajedno sa partnerima iz ISKRIVE predstavljen je projekat „Život za dunavske jesetre”, kao i ideja koja se krije iza brenda, a koji će objediniti sve buduće alternativne izvore prihoda lokalnog stanovništva u Negotinu, u vidu novih poslovnih mogućnosti.

Održivost je važna za svaku poslovnu ideju, tako da suština budućeg brenda leži ne samo u profitu lokalnih zajednica, već i u „partnerstvu“ jesetarskih vrsta i ljudi. Brend ii njegove vrednosti biće usmerene na zaštitu prirode, pokretanje talasa društvenih promena i jačanje prihoda i otpornosti lokalnih zajednica.

Kako bi turistički brend „Jesetre” mogao da komunicira sa ciljnim grupama i širokom javnosti, bilo je neophodno kreirati njegov vizuelni identitet. Zahvaljujući ovoj saradnji, brend je dobio svoj prvi znaki logotip koji će privremeno biti zaštitni znak i NVO-a „Jestra centra”, a koji se zasniva na osećanju ponosa i tradicionalne veze sa jesetrama kao neizostavnim delom identiteta zajednice.

„Jesetre su jedinstvene vrste riba i kao takve zaslužuju veliko divljenje. Međutim, šira javnost nije svesna kakav prirodni i kulturni resurs postoji u Srbiji i sa kojim se sve pretnjama suočavaju. Saradnjom sa profesorima i studentima Beogradske politehnike, osim kreiranja vizuelnog identiteta brenda čija će misija biti zaštita ovih najugroženijih vrsta životinja na svetu, cilj je bio i osnaživanje mladih i perspektivnih ljudi koji imaju moć da stvaraju promene i doprinesu opstanku jesetri u Dunavu”, istakla je Vesna Maksimović, koordinatorka projekta „Život za dunavske jesetre” u Srbiji.

Profesori Anamarija Vartabedijan i Goran Tadić vodili su radnu grupu kojoj su se pridružili studenti druge godine master studija modula Dizajn vizuelnog identiteta, i treće godine osnovnih studija Grafičkog dizajna.

„Interesovanje velikog broja studenata za projekat ‘Život za dunavske jesetre’ i rešavanje znaka i logotipa brenda ‘Jesetre’ , govori o njihovoj potrebi da se angažuju, učestvuju i daju svoj doprinos u zaštiti prirode i životne sredine. Smatramo da je svaka prilika za ovakvu vrstu saradnje u ovoj oblasti značajna jer otvara mogućnost kako za stručno usavršavanje svih uključenih strana, edukaciju, širenje svesti o potrebi sveukupne zaštite prirode i kvalitetnog suživota čoveka sa njom, tako i razvoju, kao i izgradnji svih nas u bolje, poštenije i čestitije ljude, svesne delovanja čoveka i njegovog uticaja na bliže, ali i mnogo šire okruženje”, smatra profesorka Anamarija Vartabedijan iz Beogradske politehnike.

Pored kreiranja znaka i logotipa brenda, studenti su davali predloge imena brenda, kao i imena za NVO „Jesetra centar” čija se promena naziva planira u narednom periodu.

 

Final za vest 300x242 - Kreiran prvi logo brenda „Jesetre”
Autori rešenja, sa leva na desno: Milovan Popović, Sandra Grbić, Milovan Popović, Luka Vlahović, Ana Đurka, Jasna Bogojević, Dara Mijušković, Đorđe Radojević, Aleksandra Lukić

 

 

„Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da rukovodim grupom mladih i talentovanih ljudi koji su sa velikim entuzijazmom i željom da doprinesu ovakvom projektu pristupili poslu. Naravno, bilo je više i manje uspešnih idejnih predloga, ali mi je drago da se učesnici nisu uplašili ovako velikog „zalogaja“. Takođe je pozitivno što je isto polazište rezultiralo različitim rešenjima, stilski i na druge načine, koja su opet pričala vizuelnu priču definisanu na početku. Na kraju mogu da zaključim da je saradnja WWF Adrije i Beogradske politehnike na ovom projektu bila vrlo dragocena kao prilika da uradimo nešto od šireg značaja, kao iskustvo studenata stečeno na praktičnom radu ovog nivoa, i kao osećaj svih da su učestvovali u nečemu dobrom i humanom”, zaključio je profesor Goran Tadić, rukovodilac saradnje u ime Beogradske politehnike.

Nakon dva meseca aktivnog rada i diskutovanja sa partnerima iz Negotina, izabran je prvi logo brenda „Jesetre”. WWF Adria – Srbija i „Jesetra centar” zahvaljuju se svim studentima na poslatim predlozima, a čestitamo studentu Luki Vlahoviću za pobedničko rešenje.

„Kao mladom dizajneru, rad na društveno odgovornom projektu mi pruža zadovoljstvo i osećaj pripadnosti kolektivu kome doprinosim, a to je još jedan dokaz da “umetnost” ne mora biti samo proizvod puke estetike bez praktične primene, već može dopreti do ljudske svesti i podstaći ih da promene negativna ubeđenja, a samim tim i način ophođenja prema prirodi od koje i sami zavisimo”, istakao je Luka Vlahović, student Beogradske politehnike.

Izabrani logo brenda „Jestre” biće biće predstavljen i kroz virtuelnu izložbu o jesetrama, pod imenom „Jesetre – migratorno blago Dunava”. Pozivamo vas na otvaranje 16. maja, kako bismo zajedno obeležili Svetski dan migratornih vrsta riba!