Održana obuka za otkrivanje, procesuiranje i sankcionisanje prestupa vezanih za divlje vrste

Inspektori, tužioci, sudije i policija prvi put na zajedničkoj obuci ove vrste

Održana obuka za otkrivanje, procesuiranje i sankcionisanje prestupa vezanih za divlje vrste

Održani sastanci sa lokalnim partnerima u Negotinu

Dogovorene su buduće aktivnosti za očuvanje jesetri

Održani sastanci sa lokalnim partnerima u Negotinu

Riblji fond Srbije pod velikim pritiskom ilegalnog lova

Vojvodina posebno na meti ribokradica.

Riblji fond Srbije pod velikim pritiskom ilegalnog lova

U Srbiji se svakodnevno ukrade najmanje 10 tona ribe

Jedan ribočuvar nadležan je za čak 50 kvadranih kilometara vodene površine u Srbiji.

U Srbiji se svakodnevno ukrade najmanje 10 tona ribe

U Rumuniji održana najveća konferencija na temu o očuvanja jesetri u poslednjih 30 godina

Na konferenciji su učestvovali stručnjaci iz 18 zemalja.

U Rumuniji održana najveća konferencija na temu o očuvanja jesetri u poslednjih 30 godina