Menjanje društvene svesti neophodno za suzbijanje korupcije u ilegalnoj trgovini kavijarom


Ilegalna trgovina kavijarom jedna je od glavnih pretnji po opstanak jesetarskih vrsta, navodi se  u najnovijem izveštaju pod nazivom „Kriminal i korupcija u trgovini divljim vrstama: fokus na trgovinu kavijarom“, dok se korupcija ističe kao glavno sredstvo za njen konstantan rast.

Studija je rezultat zajedničkog rada WWF-a, organizacije TRAFFIC (globalna mreža za praćenje prometa divlje flore i faune), Centra za borbu protiv korupcije U-4 iz Norveške i Univerziteta iz Nortumbrija i Utrehta.

Original WW174584 1 300x202 - Menjanje društvene svesti neophodno za suzbijanje korupcije u ilegalnoj trgovini kavijarom
Kavijar zaplenjen na aerodromu Hitrou.

Studija prikazuje brojne koruptivne radnje kao što su podmićivanje carinskih službenika,  obeležavanje čamaca određenom bojom čime se daje do znanja da je policiji i inspektorima plaćen mito kako bi se izbegla kontrola, falsifikovanje dozvola za ribolov, kao i takozvano „crno pranje“ – obeležavanje legalno gajenog kavijara (iz akvakulture) kao onog iz divljine kako bi mu se povećala cena na tržištu, čime se potrošači dovode u zabludu.

„Suzbijanje ovih koruptivnih radnji je preduslov da  se obezbedi održiva trgovina kavijarom, kako bi se jesetarske vrste zaštitile od prekomernog eksploatisanja“, ističe Luisa Musing iz organizacije TRAFFIC.

 

Korupcija predstavlja veliku pretnju po zaštitu divljih vrsta svuda na svetu, a kao poseban problem ističe se nedostatak znanja o tome koje aktivnosti su efikasne u suzbijanju korupcije, čime se smanjuje doprinos programa za zaštitu prirode, oslabljuju se zakoni i politička volja, podstiče se dalja eksploatacija resursa, a delotvornost zakonodavstva jenjava, čime se stvara prostor za organizovani kriminal koji je često povezan sa ilegalnom trgovinom kavijarom.

U izveštaju se navodi da je neophodno menjanje društvene svesti o korupciji i načinima na koje ona utiče na očuvanje divljeg sveta. Predlaže se i analiza društvenih mreža kao nove platforme za ilegalnu trgovinu kavijarom.

Caviar Sturgeon iStockphoto with logo 300x202 - Menjanje društvene svesti neophodno za suzbijanje korupcije u ilegalnoj trgovini kavijarom
Jesetarski kavijar

„Menjanje stava kroz razumevanje i menjanje društvenih normi mogu biti efektniji od institucionalnog pristupa i mogu biti ključ za rešavanje ovog vida kriminala, jednog od najteže dokazivih u zaštiti prirode“, Rob Peri Džouns iz WWF-a.

Studija ističe da je neophodna saradnja stručnjaka u suzbijanju korupcije i onih koji se bave zaštitom prirode, kao i dalje istraživanje o odnosima među legalnim i ilelganim akterima da bi se utvrdilo kako korupcija funkcioniše u praksi. U njoj se zaključuje da je neophodno promeniti odnos javnosti prema korupciji, te da se ona ne sme normalizovati, već je neophodno stvoriti otklon prema njoj.

 

Izveštaj „Kriminal i korupcija u trgovini divljim vrstama: fokus na trgovinu kavijarom“ na engleskom jeziku možete preuzeti na ovom linku